Top
 1. "Wat u altijd wilde weten over tape"
  Dirk Rood en Peter Benedick
 2. Wat u altijd al wilde weten over tape

  Introductie

  Aan de toekomst van tape wordt al jaren - ten onrechte - getwijfeld. Zelfs vakbladen plaatsen soms vraagtekens bij de toekomst van tape en off-site tapeopslag.

  Die twijfel is ongegrond: tape verdwijnt niet. Diverse onderzoeken wijzen uit dat ook de komende decennia 30 tot 40 procent van alle data op tape wordt opgeslagen. De opslagtechniek is niet alleen up-to-date, maar wordt actief doorontwikkeld. Wereldwijd zijn er tientallen initiatieven die voortdurende productinnovatie voor tape opleveren.

  Data-opslag is mede door trends als Big Data immers steeds belangrijker en het aantal organisaties dat kritisch omgaat met data neemt toe. Na initiële datakwalificatie kiezen de meeste bedrijven voor een mix aan opslagmedia afhankelijk van onder meer de gewenste recovery termijn en kosten. De kwaliteit en functionaliteit van tapes is tegenwoordig van dusdanig hoog niveau dat er geen verschil is met de kwaliteit en functionaliteit van disk. Hoogste tijd om de moderne tape wat nader te beschouwen.

  Tape Image Triangle
  Vorige pagina
  Preview Introductie
  1. Welkom
  Volgende pagina
  Preview De Toekomst van Tape
  3. De toekomst van tape
 3. Functie veranderd naar lange termijn (+10 jaar)

  De toekomst van tape

  De rol van tape is de afgelopen jaren wel veranderd. Het wordt namelijk vaker gebruikt als een archiveringsmedium en minder als een constant gebruikt opslagmedium. Van alle opgeslagen data wordt maar liefst 70 procent zelden geraadpleegd. Daarom is tape het enige medium dat makkelijk voor lange termijn (lees: +10 jaar) op een veilige plaats kan worden opgeslagen, zonder noemenswaardig stroom te verbruiken. Niet voor niets doen tapes dienst als back-up voor het meest innovatieve bedrijf: Google.

  Een toenemende hoeveelheid data

  De databergen bij organisaties zijn groot, de waarde van die data is groeiende en dus is de rol van tape belangrijk. Vandaar dat producenten, vertegenwoordigd in het LTO Consortium, en experts bij verschillende universiteiten in Nederland, Amerika, Frankrijk en Duitsland dagelijks bezig zijn met de ontwikkeling van tape. Zo lang die technologische innovatie aanhoudt, geniet tape als opslagmedium een duurzame toekomst.

  Er wordt in 2020 44x meer data geproduceerd dan in 2009

  2009

  0,79 zb

  2010

  1,20 zb

  2015

  7,90 zb

  2020

  35 zb

  zb (zettabyte)
  Triangle
  Roadmap tapes

  Roadmap voor tapes

  Het is wel raadzaam om bij het verschijnen van een nieuwe generatie tapes te bezien of tapes van enkele generaties terug naar de nieuwere versie moeten worden gemigreerd. Dit uit voorzorg om opslag op de lange termijn te borgen. Onlangs heeft het LTO Consortium bekend gemaakt dat de roadmap voor tapes in ieder geval loopt tot minimaal LTO10 Die aankomende generatie heeft een capaciteit van 120 TB per tape-cartridge en een overdrachtssnelheid van 2.750 MB/sec, terwijl nu LTO6 met 6,25 TB gangbaar is. De lineaire trends van capaciteitsverdubbeling per generatie en doorvoerversnelling houden dus aan.

  Vorige pagina
  Preview Introductie
  2. Introductie
  Volgende pagina
  Preview Tape en of Disk
  4. Tape en of disk
 4. Overdrachtssnelheid aanzienlijk sneller

  Tape en/of disk?

  De vraag of tape dan wel disk de voorkeur geniet voor opslag is niet met een universeel geldende keuze te beantwoorden. Het antwoord is afhankelijk van welke aspecten met elkaar worden vergeleken. In kwaliteit en betrouwbaarheid is er geen verschil tussen tape en disk. Voor directe beschikbaarheid is disk echter het snelste. Alhoewel de ‘snelheidsachterstand’ van tape ook afhankelijk is van de locatie waar de tapes zich bevinden. Is een tapelibrary verbonden met een server? Dan praten we over een snelheidsverschil dat slechts tienden van seconden bedraagt, in het voordeel van disk dus.

  Tape van de LTO6-generatie heeft al een overdrachtssnelheid van 400MB per seconde en het toekomstige LTO10 haalt 2750 MB/seconde. Is het niet nodig dat data direct beschikbaar is en bij recovery pas bijvoorbeeld binnen twee of drie uur weer beschikbaar is? Dan is tapeopslag off-site een goed alternatief. Incourante data kunnen op tape worden gezet en van het systeem worden verwijderd, waardoor de systeemprestaties worden verbeterd.

  Overdrachtssnelheid
  tape

  LT06-generatie

  400MB/s

  LT10-generatie

  1270MB/s

  MB (megabyte) per seconden
  Triangle
  “Vaak wordt gezegd dat het opslaan van data op tape niet meer van deze tijd is, een aflopende zaak. Maar is dat echt zo?” Ruud Mulder, Lead Storage Architect,
  schrijft over gebruik en voordelen van tape

  Ruud Mulder: Vaak wordt gezegd dat het opslaan van data op tape niet meer van deze tijd is, een aflopende zaak. Maar is dat echt zo? Want het gros van de bedrijven bewaart data nog steeds op tape als onderdeel van de back- up. Tape is hoe je het ook wendt of keert nog steeds het meest gebruikte back-up medium.

  Voordelen

  • Tape is mobiel en kan daardoor gemakkelijk op een veilige locatie bewaard worden.
  • Lage aanschafkosten en oneindige uitbreidbaarheid.
  • Gemakkelijke migratie: reguliere tape-units zijn vaak ‘back/downwards compatible’ waardoor het relatief simpel is om van de ene generatie over te stappen naar andere.
  • Snel: tape is nog steeds één van de snelste back-up media die er zijn.

  26 x goedkoper

  3%
  25%
  1%
  97%
  75%
  99%
  Tape
  Disk
  Traingle

  In totaliteit goedkoper

  Gekeken naar de kosten voor opslag neemt tape een voorsprong. De totale kosten van tape zijn altijd lager dan die van disk. Uiteindelijk zijn de opslagkosten binnen een bedrijf volgens recent onderzoek van de Clipper Group zo’n 26 keer lager met tapes dan met disks. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn de flink lagere kosten voor apparatuur en onderhoud (25x goedkoper), het heeft minder kostbare vloeroppervlakte in datacenters nodig (4x kleiner), en tot slot de kleinere footprint van tape-opslag: het lagere energieverbruik (105x) wat zich vertaalt in hogere duurzaamheid.

  Onlangs maakte een gerenommeerde Europese overheidsinstelling deze kostenberekening voor de eigen organisatie. De conclusie was dat voor die instelling dataopslag op tape maar liefst 9 keer keer goedkoper was dan opslag op een diskoplossing.

  Het voordeel van dit praktijkvoorbeeld is weliswaar wat minder groot dan wat de Clipper Group heeft berekend, maar we kunnen concluderen dat de totale kosten van tape binnen een organisatie nog steeds aanzienlijk lager zijn dan die van een disk oplossing.

  “In spite of what many back-up vendors would lead you to believe, there are still plenty of organizations performing tape-based back-ups. It is becoming increasingly rare to use tape as a primary back-up media, but tape is alive and well as an archival storage medium.” Brien Posey, back-up expert,
  wijst op het gebruik van tapes voor archivering
  Vorige pagina
  Preview De Toekomst van Tape
  3. De toekomst van tape
  Volgende pagina
  Preview kosten en voordelen
  5. Kosten en voordelen offsite
 5. Totale kosten minimaal factor 10 lager per TB dan bij online

  Kosten en voordelen off-site

  Gekeken naar de kosten van off-site dataopslag vergroot tape de voorsprong op disk. De totale kosten per TB zijn bij tapeopslag off-site minimaal een factor 10 lager dan de TB-kosten bij een opstelling met online-opslag. Dit ongeacht of die opslag in een datacenter is of in de cloud. De kosten voor opslag in de cloud variëren volgens diverse metingen en onderzoeken: van € 0,02 tot € 0,38 per GB per maand. Dat staat in schril contract met het kostenplaatje van tape: daar kost een GB nog geen € 0,0005 per maand. Vanzelfsprekend komen daar nog wel de transportkosten voor de tapecartridges bij. Echter, voor cloudopslag zijn er weer datatransferkosten die al gauw € 10,00 per MB/sec per maand bedragen.

  Oplossingen afstemmen

  Fysiek transport van tapes, waarbij we praten over TB’s, is natuurlijk vele malen goedkoper. Bovendien is transport van grote hoeveelheden data per tape in veel gevallen eenvoudiger en sneller dan via een lijnverbinding. Ongeacht de snelheid van die verbinding.

  Kosten cloud vs tape

  cloud OPSLAG
  €0,02 - €0,35 GB/maand
  tape OPSLAG
  €0,0005 GB/maand
  cable EXTRA
  Datatransferkosten (±€10,00 MB/sec per maand)
  van EXTRA
  Transportkosten voor de tapecartridges
  Triangle

  Combineer dataopslag methoden

  Mix van dataopslag Mix van dataopslag
  De meeste organisaties (78%) hanteren echter een mix van dataopslag op disk en tape plus zowel on- als off -site. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen back-up en archivering. Voor archivering wordt hoofdzakelijk tape gebruikt.
  Lange termijn opslag Lange termijn opslag
  De verwachting is dat van alle data de komende decennia nog steeds zo’n 30% - 40% op tape wordt opgeslagen. Daarmee realiseert een organisatie besparing van een derde van zijn totale data opslagkosten. Het gaat dan meestal om data die niet dagelijks nodig is, bijvoorbeeld omdat die gegevens vanwege wet- of regelgeving voor langere tijd bewaard moeten worden.
  Actieve data Omvang actieve data
  Organisaties hebben niet altijd duidelijk wat de omvang is van de hoeveelheid inactieve data (data waar tenminste 3 maanden niets meer mee is gedaan). Schattingen in het bedrijfsleven lopen uiteen van 25 tot 90%.

  leesbaarheid van data opgeslagen op tape

  Een vaak gehoord kritiekpunt is de leesbaarheid van data opgeslagen op tape. Dit gaat over de periode waarin data op (oude) tapes nog valt terug te lezen. Op de eerste plaats speelt hierbij de houdbaarheid van de software die gebruikt wordt om de data weg te schrijven en te lezen. Dit is echter ook aan de orde bij het actueel houden van software om een disk te benaderen. Tevens moet de gebruikte tape zelf na verloop van tijd nog in te lezen zijn. Het LTO-formaat voorziet daarin doordat het minimaal 2 generaties downwards compatible is. LTO-drives kunnen tot twee tapegeneraties terug data lezen en tot één generatie terug data schrijven op die oudere tapes.

  Bij het verschijnen van een vierde generatie tape moet de data van de eerste generatie dus worden overgezet naar de dan nieuwste generatie. Onze ervaring tot nu is dat dit eens in de 7 jaar tijd voorkomt. Afhankelijk van de gekozen oplossing kan dit migratievraagstuk overigens ook bij disk voorkomen. Nieuwere systemen hebben nieuwere, vaak snellere aansluitingen die echter lang niet altijd compatibel zijn.

  Overigens is het bij tape – in tegenstelling tot disk – gebruikelijk om meerdere generaties te bewaren. Bij bijvoorbeeld fouten in de software valt er dan terug te grijpen naar de data en de software uit de periode van voordat de fout is ontstaan. Een nadeel van disk is dat er meestal maar één versie van een back-up beschikbaar is.

  tape Triangle
  “SearchStorage. co. UK: Where should tape fit into a contemporary back-up/archive strategy?” Ian Lock, service director storage and backup,
  wijst op de rol van tape in back-up en archivering

  Ian Lock: Tape does still fit into a contemporary back-up and archive strategy in a couple of key areas.

  Firstly, it still makes sense for long-term storage of large volumes of data. By long-term, we really mean those wijst op de rol van tape in back-up en archivering month-end or quarterly back-ups that have to be kept for maybe five or seven years. It makes very little sense to keep these large static back-up images on disk, consuming power, cooling and maintenance budget when the data is accessed so infrequently.

  A sensible strategy will keep daily and weekly backups (those with shorter retentions) on disk for the fi rst month or two, with monthly and quarterly backups, then kept on tape and held off site. To provide protection from disaster, the daily and weekly back-ups on disk should ideally be replicated to a second site. This can be achieved in several different ways, either through an option of the back-up application, through array replication or through advanced functionality of an intelligent virtual tape library (VTL) or data deduplication appliance.

  I often advocate that tape is used in this way, as the final back-up location for long-term retention after daily and weekly backups have been protected on deduplicated disk to cut down their size, with these deduplicated images replicated to a second site. Tape also still has a place for off -site disaster recovery protection where disk-based replication is not an availableoption; for example, where a company only has a single site. In this case, creating a second copy of back-ups onto tape, which is then shipped off site provides a basic form of disaster recovery (DR) protection. The primary back-up copy might still best reside on disk, providing flexible back-up and high-speed restore.

  Finally, tape is, of course, still a good option if cost is an issue. A single tape drive can be purchased for just over £1,000, and a tape cartridge for between £15 and £20. This gives you a back-up target for a small environment of a few servers and as data volumes grow you only need to buy more tapes. This is still cheaper than buying a disk array or appliance, which would need to be constantly expanded over time to accommodate increasing numbers of back-ups.”

  Vorige pagina
  Preview Tape en of Disk
  4. Tape en of disk
  Volgende pagina
  Preview Cloud of Tape
  6. Cloud of tape
 6. Verzameling disks in een datacenter

  Cloud of TAPE

  Een schijnbaar nieuwe factor in de opslagwereld is de cloud. Het is belangrijk om te beseffen dat de hiervoor genoemde verschillen tussen tape en disk óók gelden voor de cloud. De cloud is simpel gesteld niet anders dan een verzameling disks in een datacenter. Die datacenters passen encryptie en toegangsbeveiliging toe door middel van wachtwoorden en andere authenticatiemiddelen. Wachtwoorden zijn echter te kraken en online-data valt te stelen of te corrumperen. Offline opgeslagen tapes zijn een stuk moeilijker te hacken.

  Waar bevindt de data zich?

  Belangrijk is verder te weten waar zo’n cloud datacentrum zich bevindt en onder welke lokale wetgeving het valt. Dit betreft niet alleen het datacenter en de daar opgeslagen data, maar ook het hoofdkantoor van de cloudaanbieder. Datacenters maken immers veelvuldig gebruik van meerdere locaties en derde partijen om de data van hun klanten over de wereld te spreiden. Meer dan de helft van de ondernemers in het MKB weet niet precies waar zijn privacygevoelige informatie staat in de cloud, terwijl zij juist voor cloud oplossingen kiezen uit veiligheidsoverwegingen. Niet onterecht ziet 76 procent van de IT-beslissers beveiliging als grootste zorg bij het gebruik van cloudgebaseerde diensten.

  Beveiliging 76 procent
  Beveiliging is de grootste zorg bij gebruik van cloudgebaseerde diensten.
  Veiligheid 49 procent
  Erg of extreem bezorgd over de veiligheidsimplicaties van cloudgebaseerde diensten.
  Consument clouddiensten 48 procent
  Gebruiken consumentgerichte clouddiensten, omdat ze het idee hebben dat de zakelijke versie te duur is.
  effectiviteit 44 procent
  Denken niet dat er een verschil zit in de effectiviteit van de twee soorten clouddiensten.
  Triangle

  Risico's

  Als het al duidelijk is waar zo’n datacentrum zich bevindt, dan nog is het oppassen. Bijvoorbeeld gegevens over Amerikaanse organisaties en burgers vallen onder de Amerikaanse wetgeving, ongeacht waar ter wereld die organisaties en burgers zich ook bevinden. Niet voor niets noemt Enisa, een instelling van de EU “loss of governance” één van de belangrijkste risico’s van cloud computing.

  Hoewel datacenters er alles aan doen om inbreuken te voorkomen, is een datalek nooit helemaal uit te sluiten. Meer dan een kwart van de bedrijven heeft wel eens te maken gehad met een datalek waarbij de aanbieder van de clouddienst deels schuldig was . Vaak vragen organisaties zich af of de data die door hen worden verwijderd, ook daadwerkelijk weg zijn. Waterdichte garanties kunnen vaak niet worden gegeven, omdat onduidelijk is waar de data precies staan.

  Triangle

  Beschermd tegen calamiteiten

  Verder is de fysieke locatie van een datacenter van belang. Zo schrijft Evault over de dataramp door orkaan Katrina waarbij datacenters werden overspoeld. Dit heeft voor veel schade gezorgd voor bedrijven, zelfs ondernemingen die duizenden kilometers verwijderd van het orkaangeweld in New Orleans.

  In Nederland ligt een derde van de datacenters onder NAP (Normaal Amsterdams Peil). Daarnaast ligt er nog eens een derde óp NAP of op maximaal 3 meter daarboven. In het geval van een hevige overstroming zijn ook deze datacenters niet per definitie veilig.

  De grootste kans op natte voeten bij een overstroming hebben datacenters in Amsterdam en Rotterdam. De meeste datacenters daar liggen op of onder NAP.

  “Het toont mooi aan, dat te grote hoeveelheden data onwerkbaar zijn.” Blom Plumride, voorzitter van opslagalliantie Storage Netorking Industry,
  schrijft hierover in een artikel in de automiseringgids

  “Barclays Bank, bijvoorbeeld”, zegt Plumridge, “wilde zijn netwerk van ATM’s moderniseren en daarvoor moest een hele hoop data worden verplaatst. De deskundigen hadden berekend dat het hele proces ongeveer 2 uur in beslag zou nemen. Na rijp beraad werd besloten om de migratie op een rustig tijdstip te doen, te meer dan 100.000 klachten opgeleverd van mensen die geen service konden krijgen bij de gelduitgifteautomaten. Het toont mooi aan, dat te grote hoeveelheden data onwerkbaar zijn.

  Vorig jaar ging bijvoorbeeld een grote cloud-aanbieder in de VS failliet. De klanten kregen te horen, dat ze hun data binnen twee weken moesten veiligstellen. Als je een kleine gebruiker bent is dat niet erg, maar één van de cliënten had 25 petabyte in die Cloud staan. Zo’n hoeveelheid kan niet in twee weken naar een andere locatie worden gebracht.”

  Plaatsonafhankelijk

  Cloudopslag is wel onovertroff en in plaatsonafhankelijke toegankelijkheid. Dat is een handige eigenschap om data overal te kunnen gebruiken via mobiele devices. Toch blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2014 dat slechts 28% van de cloudgebruikers dit ziet als het grootste voordeel. Verder blijkt dat tot op heden slechts 30% van de bedrijven voor een cloudoplossing kiest. Van dat bescheiden percentage cloudkiezende bedrijven heeft tweederde minder dan 10 TB aan data in de cloud staan. Bij grote hoeveelheden data kan een internetverbinding duur worden en kost het verzenden van al die TB’s veel tijd.

  Internetbelasting

  Als de provider plotseling de kosten verhoogt en klanten willen overstappen naar een andere provider, dan zou het veel werk en kosten op kunnen leveren als de data moet worden verhuisd. Er is nog geen standaard voor Bulk Data Transfer. Zeer recent is een plan van de Hongaarse regering in het nieuws gekomen om een belasting op internetverkeer in te voeren van € 0,40 per GB. Een soortgelijk plan was in Frankrijk in 2008 al eens gelanceerd door Nicolas Sarkozy. Hoewel het in die landen vooralsnog bij voornemens is gebleven, is het maar bij weinigen bekend dat er in Amerika al 10 staten zijn die internetbelasting heffen. Zo belast de staat Texas het internetgebruik vanaf 25 dollar per maand. Hoewel de bittax nog lang geen gemeengoed is, kan het wel een bedreiging vormen voor het gebruik van clouddiensten.

  Triangle
  Vorige pagina
  Preview kosten en voordelen
  5. Kosten en voordelen offsite
  Volgende pagina
  Preview Zorgpunten cloud computing
  7. Zorgpunten cloud computing
 7. Risicoanalyse

  Zorgpunten cloud computing

  Veiligheid en dataprotectie

  De argumenten rond veiligheid en dataprotectie zijn gevarieerd en complex. Sommige vaak genoemde punten van zorg zijn:

  • Tape is mobiel en kan daardoor gemakkelijk op een veilige locatie bewaard worden. De datalocatie en de wettelijke jurisdictie (denk aan federale acquisitie van gegevens onder de Amerikaanse Patriot Act);
  • Voorschriften voor hoe met persoonlijke data omgegaan moet worden, zoals de vereiste dat medische data binnen de firewall van een instituut of binnen Nederlandse grenzen moet blijven;
  • Technische veiligheidsoverwegingen in serveromgevingen voor meerdere klanten, en de gevoeligheid van cloudproviders voor aanvallen.

  Risicoanalyse en contingency-planning

  Het is essentieel in de besluitvorming risico’s mee te nemen zoals faillissement van de cloudprovider, destructieve rampen bij de provider (brand, overstroming), of de mogelijkheid dat de daar gestalde data in verkeerde handen valt door bijvoorbeeld inbraak, of verkoop van bedrijf of hardware.

  Lock-in

  Het risico bestaat dat men vast komt te zitten aan één leverancier: door de gegroeide afhankelijkheid van diens specifieke software, of doordat zoveel data bij de leverancier is opgeslagen dat het economisch onaantrekkelijk wordt om ze te verplaatsen (data-lock-in).

  Service Level Management

  Hoe zeker is het, dat de performance geleverd wordt waarvoor betaald is? De standaard-SLA’s bieden doorgaans weinig garantie als de leverantie van de service faalt. SLA’s zijn meestal zo gespecificeerd dat van een outage wordt gesproken als de dienst een zekere tijd onderbroken was. Is de dienst echter onbereikbaar door een netwerkstoring, dan is de leverancier niet in gebreke. Hierdoor ligt een deel van de verantwoordelijkheid voor het bereiken van SLA-niveaus bij de afnemer. Doorgaans heeft de afnemer echter even weinig controle over alle netwerkverbindingen als de leverancier.

   

  Onderzoek cloud computing

  In een recent onderzoek van Computable onder ruim 500 respondenten worden de volgende ‘uitdagingen’ genoemd bij cloud computing:

  Informatiebeveiliging 65%
  Privacy 48%
  Afhankelijkheid van cloudleveranciers 38%
  Wet- en regelgeving 33%
  Contractmanagement/eigenaarschap 30%
  Return on Investment 21%
  Overig 4%

  Opvallend is dat bijna 45% van de bedrijven aangeeft dat hun telecomprovider en stroomleverancier vaak de oorzaak zijn van netwerkuitval in hun organisatie. Enisa geeft verder aan, dat bij rampen in datacentra het herstel van de totale dienstverlening daar voorgaat op de recovery van data voor een individuele klant.

  Tot slot kent een datacenter - naast de dataprocessen - vele processen en systemen in verschillende functionele gebieden. In de dagelijkse praktijk kan in elk van die processen en systemen veel fout gaan. Daarbij valt onder meer te denken aan facilitaire voorzieningen als gebouwenbeheer, stroomvoorziening, beveiliging, koeling, workflow en capaciteitsmanagement.

  “De economische en kostenaspecten zijn niet de enige factoren in de besluitvorming (bij cloud computing, red.) Hieronder behandelen we enkele andere, uitermate belangrijke, factoren.”
  De Wetenschappelijke Technische Raad,
  noemt de volgende zorgpunten bij cloud computing
  Triangle

  Bij gebruik van een publieke cloud moet u zich vier vragen stellen

  Wat te doen bij faillissement van de provider?
  Wat te doen bij (on)voorziene destructieve rampen?
  Wat indien data echt in compleet verkeerde handen valt?
  Hoe lang kan uw organisatie bedrijfsmatig overleven als specifieke diensten uitvallen?

  Overstappen op tape

  We beschrijven hieronder de ideale aanpak om over te stappen op tape. Maar besef dat bijna tweederde van de organisaties hier nog niet aan is toegekomen. Vaak wordt op beleidsniveau gestart, te beginnen bij beveiliging. De infrastructuur voor dataopslag is afhankelijk van de gegevensbeveiliging. Idealiter bestaat daarvoor een beveiligingsbeleid dat afgeleid is van de beveiligingsstrategie. Op zijn beurt hoort de dataopslag dan deel uit te maken van het grotere geheel der informatiemanagementbeleid en –architectuur. Vervolgens moeten binnen het bedrijf processen en de administratieve organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging worden ingericht, moeten mensen worden opgeleid en dient er meer voorbereidend werk te worden verricht.

  Dataopslag op basis van risicoanalyse

  Bovendien is niet alle data even belangrijk. Uitgangspunt is een onderbouwde kwalificatie van de data op basis van een risicoanalyse. Hieruit moet duidelijk worden welke bestanden en databases gevoelige of bedrijfskritieke informatie bevatten. Data wordt dan in verschillende categorieën ingedeeld op basis van een aantal criteria. Deze kunnen te maken hebben met de benodigde beveiliging, de benodigde toegankelijkheid, de vereiste prestaties en andere factoren.

  Een mogelijke indeling in vijf
  beveiligingscatagoriën is

  Privacy only
  Zoals een e-mailadres bij het plaatsen van een publiek bericht;
  Compliance-driven
  Zoals documenten die vallen onder een bewaarplicht;
  Custodial
  Zoals informatie die kan leiden tot diefstal van identiteit;
  Confidential
  Zoals vertrouwelijke memo’s;
  Lockdown
  De hoogste beveiliging, zoals personeels- en patiëntendossiers.

  De verschillende categorieën leiden tot verschillende manieren van opslaan en tot verschillende recoveryprocedures. We hebben het dan over tiered storage. Hoe minder vaak of snel de data nodig is, hoe eerder tape in beeld komt als zeer geschikt opslagmedium.

  Triangle

  Recoveryplan opstellen

  Het zal duidelijk zijn dat het bewerken, waaronder het transporteren en bewaren, gebonden is aan allerlei soorten nationale en internationale regelgeving op het gebied van privacy en databescherming. Daarbij verdient het aandacht in welke sector een bedrijf werkzaam is en in welk land de gegevens zich bevinden of worden bewerkt. Men kan er vanuit gaan dat de regels ten aanzien van data steeds strenger worden. Bewerkingen op data(dragers) moeten reproduceerbaar en aantoonbaar zijn. Het is van belang te bepalen welke data door wie mogen worden benaderd, hoe lang ze moeten worden bewaard en wanneer ze bij eventuele recovery weer beschikbaar moeten zijn. Samen met de overweging welke data dan hersteld moet worden, wordt dit vaak vastgelegd in een zogenaamd data recovery plan. Uit recent onderzoek blijkt echter dat zo’n plan maar bij 19% van de bedrijven aanwezig is.

  Tapes moeten worden voorzien van een unieke identificatie, zodat een tape zelfs na jaren snel is terug te vinden. Ook in verband met audits is het van belang aan te kunnen tonen waar een individuele tape zich bevindt. Als je dit binnen het bedrijf moet regelen is het bij grote aantallen en verschillende roulatieschema’s al gauw een administratieve rompslomp.

  Handiger is het dan om gebruik te maken van een track- and traceportal van de off-site provider. Volgens The Enterprise Group benoemt 56% van de bedrijven het gemakkelijk kunnen managen van de data als belangrijkste criterium bij de selectie van een off-site provider. Het als tweede genoemde criterium (door 50% van de onderzochte bedrijven) is het gemak van de implementatie bij die leverancier van off-site tapeopslag.

  Tot slot is van belang dat er bij de groeiende hoeveelheid data genoeg ruimte kan worden gereserveerd in de fysieke locatie waar de tapeopslag zich bevindt. Als een snelle en directe beschikbaarheid een iets ondergeschikte rol speelt, dan is dataopslag op tape veruit het goedkoopste. Bovendien zijn tapes – afhankelijk van de fysieke locatie van de tapeopslag – meestal binnen drie uur terug te bezorgen. Het valt in de praktijk dus meestal wel mee met de beschikbaarheid van tape, waar sommigen aan twijfelen. Als dataclassificatie nog niet aan de orde is binnen een bedrijf, dan is het heel verstandig te overwegen om voor de time-being alle data op tape op te slaan.

  “Sommige organisaties zijn beducht voor off-site back-up, omdat ze zich zorgen maken over de beveiliging. Dat is onnodig, aangezien off-site back-up zich op security-gebied al ruimschoots heeft bewezen. Daarnaast zijn er tal van voorbeelden van organisaties die data definitief kwijt zijn geraakt doordat ze geen gebruik maakten van off-site back-up. Elk uitstel op dit gebied is risicovol.” Een oproep van Marwin Marcussen, expert van Computable
  Vorige pagina
  Preview Cloud of Tape
  6. Cloud of tape
  Volgende pagina
  Preview LTO Technologie
  8. LTO Technologie
 8. Samengevat

  LTO technologie; high end, durable, reliable and cost-effective!

  Lange termijn archivering van data is relevanter dan ooit. Groeiende hoeveelheden informatie, toenemende dreigingen en strenger wordende wetgeving onderstrepen het belang van een veilige en langdurige opslag keer op keer. De tape wint weer sterk aan terrein en is bezig met een serieuze come-back!

  Innovatief met een bewezen en sterk vernieuwd opslagmedium waar de naam “tape” geen eer meer aan doet. Volwaardig onderdeel in de ICT keten en geaccepteerd als betrouwbaar opslagmedium voor de lange termijn.

  De trend in 2015: 3-2-1

  We spelen actief in op de toenemende vraag vanuit de ICT-sector naar archivering van de data, waarbij gebruik van tape weer een vanzelfsprekende keuze is geworden gezien de vele voordelen o.a. in termen van kosten, beschikbaarheid (LTFS) en levensduur. De “3-2-1 strategie” heeft volmondig haar intrede gedaan:

  Er worden drie kopieën van uw data gemaakt.
  Op minimaal twee verschillende locaties.
  Met lange termijn kopie die offsite en offline veiliggesteld wordt.
  "Altijd alle cruciale data veilig met tape backup"
  Peter Benedick, Managing Director BackupNed B.V.
  Triangle

  Disk versus tape

  Disk Tape
  On site kosten - 9 - 26 keer goedkoper
  Off site kosten - 10 keer goedkoper dan online opslag
  Dataprotectie Online cybercrime Maximaal slechts fysieke dreiging
  Levensduur | Houdbaarheid 4 jaar 30 jaar
  Capaciteit 1/3 van tape ∞ oneindig schaalbaar
  Engergieverbruik Hoog energieverbruik 105x lager en 4x goedkoper
  Transporteerbaarheid Afhankelijk van bandbreedte Eenvoudig te transporteren
  Betrouwbaarheid (Bit error rate/BER) 1/11 PB (ESG) 1/11.000 PB (ESG)
  Toegankelijkheid Direct Maximaal 3 uur
  Gebruiksgemak beheer Divers beheersoftware T&T track & tracing systemen
  Transfer rate Tot 600 MB / sec 400 - 2.750 MB / sec (LT06 - LT010
  Generatie (beheer) Meestal slechts 1 versie Meerdere versies op verschillende tape-generaties

  Over BackupNed

  Het idee achter de werkwijze van BackupNed is eenvoudig: wij regelen de zaken precies zoals we het zelf graag zien. Bedrijfsgegevens zijn van onschatbare waarde. Ze vormen de fundering van uw bedrijf en zo behandelen we uw data ook.

  Video BackupNed
  4:21
  Triangle
  Icon-tape 150.000.000
  Gigabyte opslag
  dataopslag
  Icon-24-7 24/ seven
  Beschikbaar
  Icon locatie 1 Geheime Locatie
  • Volledig offline
  • Ondergronds & atoomvrij
  • Transport door eigen medewerkers
  • Uitgebreid gecertificeerd
  ISO-9001-Kwaliteitsmanagement ISO-14001-Milieumanagement ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging NEN-7510 Iso certificaten
  Contact opnemen
  Tui
  Mercedes
  Centric
  Campina
  Ihc

  Gratis offerte

  Binnen 1 werkdag nemen wij contact op

  Uw gegevens worden uitsluitend
  gebruikt om u te informeren.

  Triangle
  Backupned
  Vorige pagina
  Preview Zorgpunten cloud computing
  7. Zorgpunten cloud computing